Jørgensen, Randi Flensborg – Københavns Universitet

Jørgensen, Randi Flensborg

Fornavn
Efternavn 
Randi Flensborg
Jørgensen
Ansættelsessted Randers Kommune, Natur og Miljø
E-mail rfj@randers.dk
Uddannelse Skov og Landskabsingeniør
Erhvervserfaring

Skovskolen, 2006-07 Randers Kommune, 2007-dato

Fagområde Skovbrug, skovrejsning, helseskov (shrinrin-yoku)
Kommunal, med fokus på brug af skoven
Naturpleje, stianlæg, klatreskov
Ønsker at være censor i Skovforståelse, Skov og natur, Bachelorprojekter
Evt. bemærkninger