Jørgensen-Henrik – Københavns Universitet

Jørgensen-Henrik

Fornavn
Efternavn 
Henrik
Jørgensen
Ansættelsessted Danmarks Naturfredningsforening
E-mail hej@dn.dk
Uddannelse cand. Scient. I biologi og idræt KU
Erhvervserfaring Driftsplanlægning for Naturstyrelsens særligt
beskyttede naturarealer, § 3-områder, naturskov,
habitatområder, nationalparker, fredninger
Fagområde Biodiversitet, plejeplanlægning, geologi og landskab,
landskabets kulturhistorie, historiske driftsformer,
frivillig naturpleje, naturformidling
Ønsker at være censor i Felteksamen i naturpleje og landskabsforståelse
Evt. bemærkninger Ønsker at være cencor i mit eget gamle undervisningsområde