Juhl, Peter – Københavns Universitet

Juhl, Peter

Fornavn
Efternavn 
Peter
Juhl
Ansættelsessted Opland Landskabsarkitekter
E-mail pj@opland.eu
Uddannelse Landskabsarkitekt
Systemisk Ledelse (Rambøll Management)
Erhvervserfaring 18 år som selvstændig landskabsarkitekt
2 år på Kirsten Lund-Andersens Tegnestue
Ansættelser hos anlægsgartnerfirmaer og planteskole
Fagområde Design og landskabsarkitektur, terrænbearbejdning
Planter og bytræer, materialer og økonomi. Plejeplaner
Projekteringsprocesser og brugerindragelse. Ledelse
Ønsker at være censor i Landskabsarkitektur
Design, terræn og projektering
Evt. bemærkninger