Knudsen, Søren Peder – Københavns Universitet

Knudsen, Søren Peder

Fornavn
Efternavn 
Søren Peder
Knudsen
Ansættelsessted Kultur og Fritid i Randers Kommune
E-mail spkk@randers.dk
Uddannelse Skov- og Landskabsingeniør, 1998
Erhvervserfaring

"Entrepriseleder, HedeDanmark: 2012 - Grøn bestiller (park og skov), Aarhus Kommune: 2012-2004 Driftsleder, Hillerød Kommune: 2004-2002 Afdelingsleder, Nykøbing-Rørvig Kommune: 2002-1998"

Fagområde

Kommunal forvaltning (sagsbehandling, borgerkontakt, myndighedsopgaver), drift og vedligeholdelse af grønne områder (boldbaner, parker, naturområder, bynære skovarealer), projektledelse, udbud af grønne opgaver, tilsyn/kontrol og samarbejde med entreprenører, økonomistyring, arbejdsledelse og -planlægning.

Ønsker at være censor i Primært Parkdrift og Byens grønne områder - men vil ikke afvise andre områder inden for ovennævnte kompetencer.
Evt. bemærkninger