Kvist, Kristian – Københavns Universitet

Kvist, Kristian

Fornavn
Efternavn 
Kristian
Kvist
Ansættelsessted Naturstyrelsen København
E-mail krkvi@nst.dk
Uddannelse
Erhvervserfaring 2010 - nu: Arealplanteam NST, Driftsplankoordinator
2011: EU-Formandskab Task Force, Forhandler
2007-2010: Kort og Data team NST, Projektleder
2006-2007:Odsherred Kommune, Vej og park
Fagområde Driftsplanlægning, projektstyring, GIS, Arealdrift,
Naturgenopretning, skovdyrkning, global miljøpolitik
Ønsker at være censor i Skovforståelse, Skovdrift og samfund, Naturforvaltning og samfund og Projektstyring
Evt. bemærkninger