Lomholt-Anders – Københavns Universitet

Lomholt-Anders

Fornavn
Efternavn 
Anders
Lomholt
Ansættelsessted Trolleholm Gods
Uddannelse Skov- & Landskabsingeniör og Forstkandidat
Erhvervserfaring Skovrider og godsforvalter ved Sperlingsholms og
Petersgaard Godser
Fagområde Skovdyrkning, ökonomi, skovdrift, skovplanlägning,
optimering, skovforvaltning, produktionsskovbrug,
strategisk/taktisk planlägning
Ønsker at være censor i Skovdrift og samfund, Träproduktion, Skovdyrkning.
Bachelorprojekt (+virksomhedsprojekt)
Evt. bemærkninger