Lundbjerg-Christian – Københavns Universitet

Lundbjerg-Christian

Fornavn
Efternavn 
Christian
Lundbjerg
Ansættelsessted Gribskov Kommune, Team Natur og Vand
E-mail chrlu@gribskov.dk
Uddannelse Skov og Landskabsingeniør
Erhvervserfaring 2004-2007 Frederiksborg Amt. Vandløbs adm. Lovgivning, vedligeholdelse vandløb 
2007 og frem. Gribskov Kommune. Adm. Vandløbsloven, Drift Vandløb, Fredninger, naturpleje drift. Natur beskyttelsesloven. Klimatilpasningsplan  
Fagområde

Drift og vedligehold af vandløb. Drift og vedligehold af naturarealer Vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven. Kommunal forvaltning. Klimatilpasning.

Ønsker at være censor i Bachelorprojekt (+ Virksomhedsprojekt) for Sling samt Hopi uddannelsen
Evt. bemærkninger