Lützen, Niels – Københavns Universitet

Lützen, Niels

Fornavn
Efternavn 
Niels
Lützen
Ansættelsessted Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
E-mail nl@nl-landskab.dk
Uddannelse cand. Hort. Arch. KVL 1980
Erhvervserfaring

Egen tegnestue siden 1989 foredragsholder forfatter til flere rapporter om bla. LAR, vejæstetik, forhaver mv.

Fagområde Særlig kompetence i LAR, træer i byen, biotoper og dyreliv, byfornyelse, trafikale løsninger, borgerinddragelse, belægninger, byggeledelse, økonomi
Ønsker at være censor i HOPI:
Klimatilpasning og byens vand
Design, terræn og projektering
Landskabsarkitektur
Design, planter og projektering

SLING:
Økologi
Byens grønne områder
Evt. bemærkninger