Østergaard, Lisbeth – Københavns Universitet

Østergaard, Lisbeth

Fornavn
Efternavn 
Lisbeth
Østergaard
Ansættelsessted Sweco
E-mail lisbeth.ostergaard@sweco.dk
Uddannelse Diplomuddannelse i Parkforvaltning
Gartneritekniker - Landskab og anlæg mm.
Erhvervserfaring Ca 20 års erfaring som parkforvalter, planlægning
Borgerhenvendelser og inddragelse af borgere
Store og små anlægsprojekter, udbud mm.
ca. 3 års erfaring med driftsledelse i en udførende drift.
Fagområde Planlægning, parkdrift, planteanvendelse,
legepladser.
Deltage i lokalplanarbejde m. grøn viden
Ønsker at være censor i Parkdrift
Anlægs og driftsstyring eller lign. fag
Evt. bemærkninger