Olsen, Jan Henning – Københavns Universitet

Olsen, Jan Henning

Fornavn
Efternavn 
Jan Henning
Olsen
Ansættelsessted

Gisselfeld Kloster,
Suså Planteskole

E-mail jho@susaaplanteskole.dk
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Ledelse af Gisselfeld Klosters Skove
Ledelse af Suså Planteskole
Skovfoged Bregentved
5 års ansættelse i Africa hos UNDP og DLH.
Fagområde Ledelse, Skovdrift, Juletræer og Pyntegrønt,
Planteskole drift.
Ønsker at være censor i Skovdyrkning og International Naturforvaltning
Evt. bemærkninger