Rasmussen, Lasse – Københavns Universitet

Rasmussen, Lasse

Fornavn
Efternavn 
Lasse
Rasmussen
Ansættelsessted Lystrup og Jomfruens Egede godser
E-mail lr@lystrup-gods.dk
Uddannelse Skov og Landskabsingeniør
Erhvervserfaring 1997-2001 Skovfoged Bregentved gods
2001-2007 Skovfoged AHP-Skovadministration
2007-2012 Selvstændig skovfoged LR Skov og Land ApS
2012-2016 Skovfoged HedeDanmark Region Sjælland
Fagområde Skovdyrkning, Sjællandske godser, Samarbejde,
Kommunikation, Ejerkontakt, Budget og Planlægning
Skovejendomme 100-1000ha
Ønsker at være censor i Skovdyrkning
Skovdrift og Samfund
Evt. bemærkninger