Reeh, Ulrik – Københavns Universitet

Reeh, Ulrik

Fornavn
Efternavn 
Reeh
Ulrik
Ansættelsessted Veg Tech A/S
E-mail ur@vegtech.dk
Uddannelse Biolog, cand. Scient. Ph.d.
Erhvervserfaring Rambøll 1986-90
Parktekniks Institut / FSL 1990-2002
Veg Tech A/S 2002-
Fagområde Urban grøn struktur, Klimatilpasning, Vegetationsteknik
Grønne tage, LAR, Facadebeplantning, Kompostering
Kompost, Biodiversitet, Urban greening, Byøkologi
Ønsker at være censor i
Evt. bemærkninger