Sand Gybeck, Tine – Københavns Universitet

Sand Gybeck, Tine

Fornavn
Efternavn 
Tine
Sand Gybeck
Ansættelsessted Gladsaxe Kommune
E-mail tingyb@gladsaxe.dk
Uddannelse Landskabsarkitetk, Cand.hort.arc.
Erhvervserfaring 2007-2012  Rødovre Kommune, Bygning & Landskab / Park & Natur
2012-2015 Hillerød Kommune, By & Miljø
2015 Gladsaxe kommune
Fagområde Byens grønne områder, Grøn planlægning, Drift,
Pleje- udviklingsplaner, Grønne udbud, Grøn struktur,
Byens træer, Klimatilpasning, Leg og sundhed
Ønsker at være censor i Bachelorprojekter indenfor mine primære kompetanceområder.
Mine kompetaceområder ligger indenfor Hopi "Parkdrift" + Hopi "Klimatilpasning og byens vand" samt Sling - "Byens grønne områder". 
Jeg forestiller mig dog kun som censor på et af fagene, hvor mine fagkompetancer og min offentlige forvaltningsbaggrund er mest relevant.
Evt. bemærkninger Som off. ansat inden for den grønne sektor, har jeg naturligvis et stort praktisk kendskab til organisering og samarbejder i et politisk system (internt og eksternt) i relation til de grønne områder.