Stoltz, Hans Jørgen – Københavns Universitet

Stoltz, Hans Jørgen

Fornavn
Efternavn 
Hans Jørgen
Stoltz
Ansættelsessted Silva Danica
E-mail silvadanica@msn.com
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør 1975, naturvejleder 1995
Erhvervserfaring Naturforvaltning og - vejledning i privat firma
Naturplejeprojekter indenfor alle naturtyper
Fagområde

Naturgenopretning, naturpleje, bekæmpelse af invasive arter, naturpleje i samarbejde med frivillige Naturformidling for voksne og familier m.m.

Ønsker at være censor i Jeg kunne tænke mig at være censor i flg. kurser
Evt. bemærkninger