Suadicani, Ole – Københavns Universitet

Suadicani, Ole

Fornavn
Efternavn 
Ole
Suadicani
Ansættelsessted Københavns Kommune
E-mail olesua@tmf.kk.dk
Uddannelse Cand. Hort.
Erhvervserfaring Københavns Kommune, TMF
Albertslund Kommune, Vej & Park
Fagområde Gartnerisk drift - teori og praksis, Udbud af gart-
riske driftsopgaver, Naturpleje, Planteanvendelse
Ønsker at være censor i HOPI: Parkdrift (A)
HOPI: Græsdrift
HOPI: Planteanvendelse
SLING: Byens grønne områder
SLING: Græsdrift
SLING: Planteanvendelse
Evt. bemærkninger