Svendsen-Annita – Københavns Universitet

Svendsen-Annita

Fornavn
Efternavn 
Annita
Svendsen
Ansættelsessted Naturstyrelsen Fyn
E-mail ansve@nst.dk
Uddannelse Cand. Scient med biologi som hovedfag og nordisk sprog og litteratur som bifag
Master i Miljø- og Energiret
Erhvervserfaring 2007- Naturstyrelsen Fyn
1993-2007: Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen, Naturkontoret
Fagområde Naturpleje og naturforvaltning, naturbeskyttelse, naturtyper, artsforvaltning i forhold til padder, lovgivning på naturområdet, økologi, biodiversitet i skov, landbrugsstøtteordninger, EU støtteordninger, robust kvæg
Ønsker at være censor i Natur- og landskabspleje, Skov og natur
Bachelorprojekt (+ Virksomhedsprojekt)
Evt. bemærkninger