Swainson-Anne Grete – Københavns Universitet

Swainson-Anne Grete

Fornavn
Efternavn 
Anne Grete
Swainson
Ansættelsessted Selvstændig
E-mail agswainson@gmail.com
Uddannelse cand.jur.
Erhvervserfaring Mange års ansættelse i private og offentligt regi
Senest i Miljøministeriet, Naturklagenævnet (og selvstændig virksomhed)
Fagområde Jura: Miljø-, plan-, naturbeskyttelses- og skovlovgivning samt
statsforfatnings- og forvalningsret
Ønsker at være censor i Jura
Evt. bemærkninger