Tauby-Anna – Københavns Universitet

Tauby-Anna

Fornavn
Efternavn 
Anna
Tauby
Ansættelsessted Lyngby-Taarbæk Forsyning
E-mail ata@ltf.dk
Uddannelse cand.scient. Landskabsforvalter
Bachelorgrad; hortonom
Erhvervserfaring NIRAS A/S 2008- 2017
Naturvejleder 2006-2007
Danmarks Ambassade i Beijing 2006-2006
Skov og Landskab 2005-2005
Fagområde Naturforvaltning, drifts- og plejeplaner, naturvurderinger, klimatilpasning, LAR,
§3, botaniske registreringer, invasive arter, naturgenopretning, vandløbsrestaurering
genopretning af drænede søer og moser, rekreative interesser, udbud, byggeledelse af natur- og klimaprojekter
Ønsker at være censor i Natur- og landskabspleje
Naturforvaltning og samfund
Evt. Planteanvendelse, evt. Klimatilpasning og byens vand, evt. Bachelorprojekter
Evt. bemærkninger