Uldal, Steffen – Københavns Universitet

Uldal, Steffen

Fornavn
Efternavn 
Steffen
Uldal
Ansættelsessted Vallø Stifts Skovbrug
E-mail lellingeskovpart@mail.dk
Uddannelse Skovtekniker
Erhvervserfaring Skovfoged Vallø Stifts Skovbrug 1995 - "nu"
Fagområde Produktionsskovfoged og Skovdyrker
Ønsker at være censor i Skovdyrkning m.m.
Evt. bemærkninger