Vilstrup, Elisabeth Høigaard – Københavns Universitet

Vilstrup, Elisabeth Høigaard

Fornavn
Efternavn 
Elisabeth Høigaard
Vilstrup
Ansættelsessted Henrik Jørgensen Landskab AS
E-mail evilstrup@gmail.com
Uddannelse KVL
Erhvervserfaring Charlotte Skibssted(studerende)
Henrik Jørgensen Landskab AS
Fagområde Alsidig indenfor faget - med særligt fokus på design
og projektering fra start til udførelse
Ønsker at være censor i Design, terræn og projektering
Evt. bemærkninger