Vonsbæk-Henriette Lunn – Københavns Universitet

Vonsbæk, Henriette Lunn

Fornavn
Efternavn 
Henriette Lunn
Vonsbæk
Ansættelsessted Byens Drift, TMF, Københavns Kommune
E-mail zi0g@tmf.kk.dk
Uddannelse Cand. agro og Teknisk diplomuddannelse i parkvirksomhed
Erhvervserfaring Parkforvalter Slagelse Kommune
Parkforvalter Københavns Kommune
Gartnerisk Arbejde for OK Grøn og HedeDK bl.a i
slotshaver
Fagområde Driftstyring, interessenthåndtering
Ønsker at være censor i Parkdrift
Evt. bemærkninger Censor i driftstyring på TDP