Worm, Niels – Københavns Universitet

Worm, Niels

Fornavn
Efternavn 
Niels
Worm
Ansættelsessted Naturstyrelsen Nordsjælland
E-mail new@nst.dk
Uddannelse Skov- og Landskabsingeniør
Erhvervserfaring Ansættelse Naturstyrelsen
Fagområde Skovrejsning, vildtforvaltning, naturpleje, 
landbrugsdrift, forpagninger, reservater, jagt, bæver,
vildtpleje, husdyr, køb/salg af ejendomme
Ønsker at være censor i Skovrejsning, vildtforvaltning, naturpleje, landbrugsdrift.
Evt. bemærkninger