Zeltner-Henrik – Københavns Universitet

Zeltner, Henrik

Fornavn
Efternavn 
Henrik
Zeltner
Ansættelsessted Miljøministeriets departement
E-mail hezel@mim.dk
Uddannelse Forstkandidat
HD i organisation
Erhvervserfaring Aktuelt opgaver vedr. organisering og målstyring i MIM
herunder håndtering af større digitaliseringsprojekter.
Før det 10 år med opgaver indenfor HR-området med
fokus på organisering, ledelse, løn, personaleforhold.
Fagområde

Organisering, HR, ledelse, planlægning, målsætning, projektledelse, marketing management samt mere klassiske emner indenfor skov og naturressourcer.

Ønsker at være censor i Ledelse og organisation. Innovation og markedsføring/
Marketing Management. Rådgivning og kommunikation. Driftsøkonomi. Projektopgaver.
Evt. Regnskab og kalkulation - skal lige have faget nærmere beskrevet.
Evt. bemærkninger Er aktiv som censor på bl.a. CBS og SDU.