Have- og parkingeniør (professionsbachelor) – Københavns Universitet

Have- og parkingeniørstuderende

På have- og parkingeniøruddannelsen går teori og praktik hånd i hånd, når du opbygger kompetencer til at forvalte og udvikle parker og andre grønne områder i byen. I virksomhedspraktikken og på feltøvelser og ekskursioner omsætter du teori til praksis. Du kommer til at løse konkrete opgaver i parkforvaltninger, i anlægs- og driftsvirksomheder eller i ingeniørfirmaer med eksempelvis udvikling af grønne teknologiske klimaløsninger.

Et studie med både bøger og gummistøvler

Undervisningen foregår både ude og inde. Foran pc’en, i laboratoriet eller i klasselokalet og udenfor, hvor du selv får lejlighed til at arbejde med jord, vand og planter.  Uddannelsen tager fire år inklusive to praktikophold.

I job som have- og parkingeniør?

Julie og Lisa kom i job straks efter endt uddannelse. Hør hvorfor deres kompetencer gjorde dem attraktive for arbejdsmarkedet. Se filmen

Studiemiljø og kollegieværelse

På Skovskolen vil du finde et unikt studiemiljø midt i det grønne. Du kan vælge at bo i en af Skovskolens kollegieboliger.