Adgangskrav og optagelse – Københavns Universitet

Hopi > Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Du kan søge om optagelse på have- og parkingeniøruddannelsen via kvote 1 eller kvote 2. Halvdelen af studiepladserne tilbydes i kvote 1, og halvdelen i kvote 2. Her kan du se adgangskravene og mulighed for supplering og merit

Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

Du kan søge om optagelse på uddannelsen til have- og parkingeniør i kvote 1, hvis du har bestået en gymnasiel, adgangsgivende eksamen. Derudover skal du have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Matematik B
 • Enten:
  • Bioteknologi A
  • Biologi B
  • eller kemi B.

Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts)

Du kan søge om optagelse på uddannelsen til have- og parkingeniør i kvote 2, hvis du har bestået én af følgende eksaminer: 

 • Gymnasial, adgangsgivende eksamen (STX, HF, HTX, HHX, EUX) eller en udenlandsk eksamen på samme niveau
 • Adgangsgivende eksamen til ingeniøruddannelse
 • Skov- og naturtekniker (trin 2)
 • Anlægsgartner (trin 2)
 • Væksthusgartner (trin 2)
 • Landbrugsuddannelsen (med specialer)

Derudover skal du have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Matematik B
 • Enten:
  • Bioteknologi A
  • Biologi B
  • eller Kemi B.

Suppler din gymnasiale uddannelse

Måske har du brug for at supplere din gymnasiale uddannelse med særlige fag eller niveauer. Det er der gode muligheder for på VUC-centre landet over.

Merit for jordbrugsteknologer

Hvis du har en uddannelse som jordbrugsteknolog med linjen Landskab og Anlæg, og du ønsker at uddanne dig videre inden for det grønne område, kan du få op til to års merit på uddannelsen til have- og parkingeniør. På den måde kan du gennemføre uddannelsen på halv tid.
Læs mere om muligheden for merit som jordbrugsteknolog

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.