Adgangskrav og optagelse – Københavns Universitet

Hopi > Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

For at blive optaget på have- og parkingeniøruddannelsen skal du have en adgangsgivende gymna­sial uddannelse eller en faglært uddannelsen inden for jordbruget. Desuden er der for begge grupper nogle specifikke adgangskrav, der betyder, at du skal have afsluttet enkelte fag på særlige ni­veauer.

50% af ansøgerne bliver optaget via kvote 1 og 50% bliver optaget via kvote 2.

Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli):

Du kan søge om optagelse på uddannelsen til have- og parkingeniør i kvote 1, hvis du har bestået en gymnasiel, adgangsgivende eksamen. Derudover skal du have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Matematik B
 • Enten:
  • Bioteknologi A
  • Biologi B
  • eller kemi B.

Kvote 2 (ansøgningsfrist 15. marts):

Du kan søge om optagelse på uddannelsen til have- og parkingeniør i kvote 2, hvis du har bestået én af følgende eksaminer: 

 • Gymnasial, adgangsgivende eksamen (STX, HF, HTX, HHX, EUX) eller en udenlandsk eksamen på samme niveau
 • Adgangsgivende eksamen til ingeniør uddannelse
 • Skov- og landskabstekniker (Skov- og naturteknikker) (trin 2)
 • Anlægsgartner (trin 2)
 • Væksthusgartner (trin 2)
 • Landbrugsuddannelsen (med specialer)
 • Faglært landmand

Derudover skal du have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Matematik B
 • Enten:
  • Bioteknologi A
  • Biologi B
  • eller Kemi B.

Suppler din gymnasiale uddannelse

Måske har du brug for at supplere din gymnasiale uddannelse med særlige fag eller niveauer. Her kan du se, hvilke gymnasiale suppleringskurser (GSK), der bliver tilbudt på KVUC.

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.