Spørgsmål og svar – Københavns Universitet

Hopi > Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på nogle af de studiespørgsmål, vi tit får. Har du også et spørgsmål, så ring til studievejleder Britt på 35 33 17 69 

Hvor meget undervisning er der på uddannelsen?

På have- og parkingeniøruddannelsen har du meget konfrontationsundervisning ift. andre studier. Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Vi er meget ofte ude og på ekskursioner for at se på grønne løsninger i byer og parker.

Som have- og parkingeniør får du brug for gummistøvler og tøj, du kan være ude i. Kom med til undervisning her hos Jane:

Du har cirka halvanden undervisningsfri dag om ugen. De går for det meste med læsning og gruppearbejde. Have- og parkingeniør er et fuldtidsstudium, og med det hele kan ugerne godt snige sig op på 45 timer.

Faget Jura bliver streamet, så du kan følge undervisningen hjemmefra, når det passer ind i dine planer. Mange synes også streamingen gør det nemt at læse op til eksamen.

Landskabsarkitekt eller have- og parkingeniør?

Hvad er egentlig forskellen på en landskabsarkitekt og en have- og parkingeniør? Uddannelsen som have- og parkingeniør giver dig teknisk og praktisk ingeniørviden om især planter og belægninger til urbane grønne løsninger. Som have- og parkingeniør lærer du at tænke drift og konstruktioner som en naturlig del af arbejdet med projektering, planlægning og ledelse af urbane rum i såvel offentlige som private virksomheder, for eksempel kommuner, entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder og tegnestuer.

Hvor landskabsarkitekten har fokus på planlægning, design og udvikling af urbane rum, er have- og parkingeniøren dén, der gransker, beregner og udvikler de løsninger og detaljer, som er med til at skabe projektets helhed. Have- og parkingeniøren har kendskab til det juridiske og driftsøkonomiske aspekt i et projekt. Gennem dit valg af specialisering i urbane beplantninger eller klimatilpasning og grøn teknologi har du en dybere forståelse for de emner.

Som have- og parkingeniør er du ofte bindeleddet mellem landskabsarkitekternes idéer og anlægsgartnernes praktiske spørgsmål, hvor du har vidensressourcerne til at besvare problemstillingerne. Du er med til at finde planter og materialer og skabe løsninger, så landskabsarkitektens visioner kan blive udført i praksis.

Hvornår ligger undervisningen ift. busserne?

Have- og parkingeniøruddannelsen holder til på Skovskolen i Nødebo nord for København. Al vores undervisning er lagt efter den offentlige transport, så det passer perfekt med bussen. Der er S-tog direkte til Hillerød station og bussen derfra til Skovskolen tager 18 minutter. Mange studerende vælger at have en cykel i Hillerød og tage de fine 8 kilometer gennem skoven.

Vi har rigtig mange studerende fra København, så du bliver ikke alene om at tage turen. Tit er det nemt at arrangere samkørsel med andre fra København og deles om benzinen. En del dage har I undervisning i København, når vi er på ekskursioner.

Hvordan er studielivet og er der andre fra København?

Studiemiljøet er megafedt! Vi giver ordet til vores studerende:

Hvert år arrangerer Skovskolens studerende Løvfaldsfest og Løvspringsfest. Og holder julemarked, hvor overskuddet går til årets studieture. Her kan du se vores blokhusbygning Flækken, hvor vi holder torsdagsbar og fester: 

Kan jeg komme i praktik undervejs i studiet?

Ja! Praktikken er obligatorisk og en meget vigtig del af uddannelsen. Det er typisk i løbet af praktikken, du for alvor opdager, hvor meget, du har lært.

Du kan enten vælge at tage din praktik samlet fra uge 36 til uge 15 på tredje studieår. Eller du kan dele den op i to med praktik fra uge 36-4 på tredje studieår og uge 6-25 på fjerde studieår.

Der er meget stor efterspørgsel efter at få have- og parkingeniører i praktik. Hvert år holder vi praktikværtaften på Skovskolen, hvor omkring 130 praktikværter fra de grønne erhverv kommer for at finde deres kommende praktikant.
Se mere om praktikken her på vores praktikhjemmeside, hvor du også kan se, hvem der søger

Kan jeg komme til udlandet?

Du har mulighed for at tage din praktik i udlandet. Praktikken er en vigtig del af din uddannelse som have- og parkingeniør.

Vi har studerende, der har været i Tyskland, Spanien, Grønland, Sverige, Island, Forenede Arabiske Emirater, Finland og USA (Hawaii og New York).
Se meget mere om praktikken her på vores praktikhjemmeside

Kan jeg godt have et studiejob ved siden af?

Have- og parkingeniør er et fuldtidsstudie. Det kan godt lade sig gøre at have et studiejob ved siden af, men det er hårdt.

Arbejdstiden med studiet er tit over 37 timer, og især det første halve år, hvor du er ved at falde til som studerende, kan det være svært også at passe studiejob.

Hvor meget gruppearbejde er der på uddannelsen?

Det er forskelligt fra fag til fag, hvor meget gruppearbejde der er. Men regn med, at du kommer til at arbejde i grupper.

Vi prioriterer gruppearbejde, fordi det klæder jer rigtig godt på til at arbejde i teams på arbejdsmarkedet. Gruppearbejde giver et godt samspil med dine medstuderende – I spiller hinanden bedre, når I deler erfaringer og faglighed. Grupperne er også gode for studiemiljøet – du udvider dit netværk og lærer flere at kende end lige dem, du er tættest på.

Hvad handler mine første kurser om?

På dine allerførste kurser møder du det grønne erhverv og finder ud af, hvem der arbejder her og hvordan.

Det er på første år, at du får din grundlæggende viden om jord, vand og planter. Og du bliver klædt godt på til hvad det vil sige at være studerende – hvordan du får gode vaner og kommer trygt i gang.
Se hvilke fag du får på uddannelsen her

Hvad er blokstruktur?

Vores undervisning foregår i blokstruktur. Det betyder, at studieåret er opdelt i fire blokke, som hver varer ca. 9 uger. De fleste kurser varer en blok, men nogle løber også over to blokke.

Blok 1 og 2 ligger i efteråret fra september til slutningen af januar, mens blok 3 og 4 ligger i foråret fra februar og frem til juni. I studiekalenderen kan du se, hvornår blokkene ligger. Der er typisk undervisning i de første otte uger af en blok, mens de sidste to uger er eksamens- og mellemuge.

Mellemugen er skema- og undervisningsfri. Hvis du dumper et kursus, er det som regel i mellemugen, du skal til reeksamen. Blokstrukturen betyder, at når du har et kursus i en blok, så der er kort tid fra kurset starter, til du skal til eksamen. Det er derfor vigtigt, at du kommer godt i gang med dine kurser fra starten og får opbygget en god studieteknik. Du kan også have kurser, der strækker sig over to blokke - så er der ca. et halvt år fra start til eksamen.

Hvad er aldersgennemsnittet på uddannelsen?

Gennemsnitsalderen var 28 år sidste år. Vi har både studerende, som kommer direkte fra gymnasiet, og studerende, som har mere erfaring bag sig. Det giver en rigtig god synergi i gruppearbejdet.

Kan jeg besøge uddannelsen?

Du må rigtig gerne besøge os – men pas på: Der er stor risiko for, at du forelsker dig i stedet! Vi har nemlig et superfedt grønt undervisningsmiljø midt mellem Grib Skov og Esrum Sø.

Du er velkommen forbi når som helst. Du kan for eksempel blive studerende for en dag og mødes med en af de nuværende studerende på uddannelsen. Eller du kan komme i tre dages studiepraktik i uge 43. Skovskolen har også Åbent Hus, Naturens Dag, outdoorfestival og andre events, der er åbne.

Ring til vores studievejleder Britt på 35 33 17 69 og lav en aftale!

Hvilke jobs er der at få?

Der er god efterspørgsel efter have- og parkingeniører i de grønne erhverv. Du har gode muligheder for at tone uddannelsen i den retning, hvor du har dine interesser. Det gør du, når du vælger din specialisering og dit praktiksted.

I det private kan du for eksempel arbejde i anlægsgartnervirksomheder, på tegnestuer eller rådgivende ingeniørfirmaer. I det offentlige er regionerne og kommunerne grønne afdelinger typiske arbejdspladser. Du kan også komme til at arbejde med kirkegårdledelse eller i statslige styrelser og virksomheder.
Mød fire have- og parkingeniører i job her

Hvordan er lønniveauet?

Din startløn som have- og parkingeniør afhænger af hvor i branchen, du bliver ansat. Lønnen starter typisk mellem 25.000 og 35.000 kr. Det bedste sted at spørge, er i fagforeningen DSL, hvor have- og parkingeniører typisk organiserer sig.

Hvad er adgangskravene?

I kvote 1 kan du søge om optagelse, hvis du har bestået en gymnasial, adgangsgivende eksamen. Derudover skal du have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Matematik B

Enten:

 • Bioteknologi A
 • Biologi B eller
 • Kemi B.

I Kvote 2 er det de samme fag, der gælder. Du skal også have bestået en af de her eksaminer:

 • Gymnasial, adgangsgivende eksamen (STX, HF, HTX, HHX, EUX) eller en udenlandsk eksamen på samme niveau
 • Adgangsgivende eksamen til ingeniøruddannelse
 • Skov- og naturtekniker (trin 2)
 • Anlægsgartner (trin 2)
 • Væksthusgartner (trin 2)
 • Landbrugsuddannelsen (med specialer)

Se mere om adgangskrav og mulighed for merit her

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.