Et perfekt job for en have- og parkingeniør – Københavns Universitet

Hopi > Karrieremuligheder > Kamille Szilas-Hansen

Et perfekt job for en have- og parkingeniør

Som chef for fire gartnere og med budgetansvar, driftplanlægning og borgerkontakt dækker kirkegårdsleder Kamille Szilas-Hansen hele HOPI-paletten.

Kamille Szilas-Hansen husker ikke præcist hvornår på studiet, hun fik interessen for drift af kirkegårde. Men under både praktik og bachelorprojekt var hun tilknyttet en kirkegård, og siden har det været hendes fokus. Et fokus med fremtid i, skulle det vise sig.

”Vores måde at bruge kirkegårde på ændrer sig,” fortæller Kamille. ”I dag vælger de fleste at blive kremeret. Det giver ekstra plads på kirkegårdene, fordi urnegravstederne er mindre. Der er derfor behov for nye måder at bruge de grønne arealer på.”

”Samtidig er der et generationsskifte på vej. Som kirkegårdsleder bliver man som regel i stillingen i mange år, og mange kirkegårdsledere er i disse år på vej på pension. Så der er jobmuligheder forude.”

Både ledelse og praktisk arbejde
Kamille er leder af en 5 ha stor kirkegård sydvest for Odense. Hun er chef for fire gartnere, hun er budgetansvarlig, og hun står for driftplanlægning og udvikling af kirkegården. Samtidig har hun kontakten til borgerne, når de skal vælge gravsted og beplantning.

Hun er også involveret i det praktiske driftsarbejde, og hun skal håndtere samarbejdet med menighedsrådet, som er hendes arbejdsgiver.

Skal driftoptimere
Det er derfor et bredt udsnit af fagene fra studiet, Kamille har i spil:

”Jeg bruger hver dag mange af de kompetencer, uddannelsen har givet mig. Det er jo i høj grad ledelsesfagene, men også alle planteanvendelsesfag, parkdrift og anlægs- og driftsstyring. Det er en del af jobbet, at jeg hele tiden forsøger at driftoptimere, både i forhold til arbejdsgange og maskinpark,” siger Kamille.

Højt plejeniveau
Det er med andre ord en meget varieret hverdag med mange typer af opgaver, der præger jobbet som kirkegårdsleder. Og netop denne variation kombineret med den fysiske afgrænsning af området tiltaler Kamille.

”Der er herinde på vores område, vi skal få det til at fungere. Det gør det overskueligt. Og jeg kan godt lide, at der helt naturligt forventes et højt plejeniveau. Det danner grobund for et tæt samarbejde med de fire dygtige gartnere. Sammen kan vi gøre kirkegården til et dejligt sted at komme og mindes.”

Har du et godt råd til nyuddannede have- og parkingeniører?

”Hvis de ikke får job med det samme, kan jeg varmt anbefale at komme i virksomhedspraktik og evt. efterfølgende løntilskud hvis muligt. På den måde kan man forfølge og gøre sig dygtigere på et område, man interesserer sig for. Det var den vej, jeg selv gik, og det har jeg ikke et øjeblik fortrudt.”

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.