Gik målrettet efter tegnestuen – Københavns Universitet

Hopi > Karrieremuligheder > Agnes Langert

Gik målrettet efter tegnestuen

Agnes Langert arbejder på en international tegnestue for landskabsarkitektur. Her var hun også i praktik, og her havde hun studiejob.

Foto: SLA

”Da jeg var færdiguddannet have- og parkingeniør, havde jeg via praktik og studiejob været hos SLA Landskabsarkitekter i et par år. Jeg sagde til dem: Nu er jeg færdig, kan I bruge mig?”

Det kunne de. For selv om firmaet ikke den gang (i 2015) havde det store kendskab til uddannelsen til have- og parkingeniør, er Agnes Langert i dag en fast del af et team, der projekterer og planlægger større anlæg, primært i storbyer i Danmark og Sverige. Andre teams tager sig af andre geografiske områder.

SLA er en international landskabsarkitekttegnestue for byplanlægning, byrum og landskabsarkitektur. Agnes’ opgave er både at projektere og have kontakt til bygherrer og de firmaer, der udfører entreprisen.

”Det er især min viden fra de plantespecifikke kurser på uddannelsen, jeg trækker på. Men også autoCAD og min viden fra planter og projektering er i brug. ”

Prøv samarbejdet af
Agnes vil til enhver tid anbefale andre studerende på have- og parkingeniøruddannelsen at søge praktik der, hvor man kan forestille sig, man bagefter vil arbejde.

”Så har både du selv og stedet fået prøvet samarbejdet af. Og er det ikke det perfekte match, er det jo også noget værd. Så ved du mere om, hvad du ikke skal.”

Agnes er ind til nu stadig den eneste have- og parkingeniør i firmaet, men flere studerende har siden været i praktik.

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.