Sørger for drift af kommunens områder – Københavns Universitet

Hopi > Karrieremuligheder > Kasper Søgaard Bladt

Sørger for drift af kommunens områder

En have- og parkingeniør kan arbejde på ’begge sider af bordet’ i en kommune; enten som den, der styrer driftsopgaver, eller som den, der bestiller dem. Kasper Søgaard Bladt hører til sidstnævnte. Han mestrer den svære kunst at prioritere opgaver inden for et fast budget.

”Jeg trækker på min viden om både økonomistyring, jura og kontraktfag i mit daglige arbejde,” fortæller Kasper Søgaard Bladt. Han bestyrer driften i et større, geografisk område i Aabenraa kommune.

Her melder kolleger og borgere ind med opgaver til vedligehold af de grønne områder i kommunen som veje, parker, strande og grønne områder. Kasper bestiller så opgaven ved kommunens entreprenørgård inden for den budgetramme, han har til rådighed.

”Det er ikke altid, jeg kan se, hvad en opgave kommer til at koste, når den bliver meldt ind. Så det er lidt af en udfordring at styre budgettet. Og jeg må hele tiden overveje, om en opgave er stor og vigtig nok til at blive sat i gang.”

Nuanceret samarbejde
Selv om Kasper ikke selv står for driften, oplever han en fordel ved sin uddannelsesmæssige baggrund.

”Entreprenørgården har selvfølgelige selv en faglighed, der kommer i spil, når det handler om vedligehold af fx hegn og planter. Men det hjælper i samarbejdet, at jeg selv kommer med plantekendskab. Det bliver en mere nuanceret snak,” siger Kasper.

For at trives i et kommunalt job er det vigtigt at være fleksibel og at kunne hjælpe på kryds og tværs, mener Kasper. ”Man skal i mit job også gøre sig klart, at man ikke altid kan hjælpe alle borgere, og man skal kunne trives med at arbejde i en politisk styret organisation.”

”Jeg synes, at det er spændende at være i et job med en dagligdag, der har indflydelse på mange borgere. Og jeg glæder mig over at blive udfordret på mange fagområder; både nogle jeg kender, og nogle, der var nye for mig.”

Fra Nordsjælland til Aabenraa
Kasper kom i job med det samme efter endt uddannelse. Han er tidligere anlægsgartner, og med uddannelsen som have- og parkingeniør bygget ovenpå, var han oplagt arbejdskraft i et større anlægsgartnerfirma i Københavns Nordhavn. Her blev han ansat til at aflaste med tilbudsberegning, og han fik senere ansvar for den grønne driftsafdeling.

Da Kasper er fra Fyn og hans hustru fra Sønderjylland, besluttede de imidlertid at flytte, da stillingen i Aabenraa kommune blev ledig. Det har han ikke fortrudt. ”Ud over at få et spændende job er vi kommet tættere på min svigerfamilie, som vi er meget sammen med. Det nyder hele familien.”

Du skal bare søge
Kasper har et råd til nyuddannede have- og parkingeniører:

”Læg mest mærke til, om beskrivelsen rammer nogle af dine kompetencer, og i mindre grad om de husker at skrive ”Have- og parkingeniør.” Hvis du kan nikke ja til 70% af de beskrevne kompetencer, er det bare om at søge. I mange tilfælde lærer du alligevel resten i dit ansættelsesforhold. Mit råd er også at være ydmyg, men bevidst om sine kvalifikationer.”

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.