Samspil mellem ledelse, kreativitet og teknik i uddannelsen – Københavns Universitet

Hopi > Ledelse, kreativitet o...

Samspil mellem ledelse, kreativitet og teknik i uddannelsen

Have- og parkingeniører arbejder med den daglige drift og udvikling af byens grønne områder. Det kræver personlig gennemslagskraft og faglig viden indenfor ledelse, kreativitet og teknik.

Ledelse

Som have- og parkingeniør vil du ofte enten få personaleansvar for medarbejdere, et projektlederansvar for udviklingsprojekter eller økonomisk ansvar for større anlægs- og driftsopgaver for grønne områder byen. Det kræver, at du har den ledelsesmæssige værktøjskasse i orden.

På uddannelsen får du en række ledelsesfag, som eksempelvis Ledelse og organisation, Projektstyring, Jura og Anlægs- og driftsstyring. Disse fag klæder dig på til at blive en dygtig leder, der ikke er bange for at tage ansvar og beslutninger.

Kreativitet

Som have- og parkingeniør skal du kunne tænke nyt og innovativt. Du vil i dagligdagen stå med konkrete problemer, som skal løses her og nu. Det kan dreje sig om snerydning efter en snestorm eller håndtering af de øgede mængder af regnvand som følge af klimaforandringer eller finde en løsning når en maskine er gået i stykker.

Det kræver handlekraft, og at du kan tænke innovativt. Samtidig skal du finde smukke løsninger, der passer ind i byens natur.

På uddannelsen får du en række kreative fag, som eksempelvis Design, planter og projektering, Landskabsarkitektur og Innovation og markedsføring, som styrker din kreative og innovative tankegang.

Teknik

Som have- og parkingeniør skal du have teknisk indsigt for at kunne arbejde med byens grønne områder.

Kendskab til planter, jord og vand bliver et af dine vigtigste arbejdsredskaber, hvis du skal sikre flotte bytræer, gode livsbetingelser for naturen i byen eller fodboldbaner med græs, der kan spilles på i store dele af året.

Indsigt i forskellige IT programmer, som eksempelvis GIS og CAD, er også nødvendigt for at kunne finde løsninger, der fungerer i virkeligheden.

På uddannelsen får du blandt andet teknisk indsigt i fagene Planter og klima i byen, IT til projektering – CAD og Klimatilpasning, design og vand.

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.