Om uddannelsen – Københavns Universitet

Hopi > Om uddannelsen

Om uddannelsen

Interesserer du dig for at tænke nyt og tage medansvar for fremtidens bymiljø og grønne områder, enten som leder i en offentlig eller privat virksomhed eller som selvstændig erhvervsdrivende, så kommer du i front som have- og parkingeniør.

Erhvervsrettet og praksisorienteret profil

Have- og parkingeniør er en 4-årig professionsbachelor for dig, der vil arbejde med det grønne område på det høje niveau, som er efterspurgt i branchen. Målet er at give dig en klar erhvervsrettet og praksisorienteret profil solidt placeret på et ingeniør­mæssigt ni­veau.

Design, udvikling og drift

Uddannelsen kvalificerer dig til arbejdet med at designe, udvikle og drive byens grønne områder, parker og haver. Du tilrettelægger, udfører, kvalitetssikrer og økonomistyrer grønne opgaver. Og du er i stand til at udvikle, markedsføre og gennemføre serviceprogrammer for drift og pleje af grønne områder for private og offentlige virksomheder. Alt sammen i tæt samspil med by og borgere, virksomhed og kunder.

Hvilke kompetencer får du?

Når du har gennemført professionsbacheloruddannelsen som have- og parkingeniør, vil du blandt andet være i stand til at:

  • planlægge, udvikle og pleje urbane grønne områ­der, parker, sportsanlæg og haver
  • lede arbejdet med at tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre opgaver i det urbane miljø
  • sikre god økonomistyring af drift og udviklingsprojekter
  • løse opgaver i tæt samspil med by og borger og virk­somhed
  • skabe grøn vækst og rum for menneskers trivsel
  • finde tekniske løsninger på klimaskabte problemer.

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.