Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Hopi > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Her kan du se, hvilke fag du får på uddannelsen og hvordan undervisningen er

Vi holder til på Skovskolen i Nødebo – et dejligt sted nord for Hillerød lige mellem Grib Skov og Esrum Sø.  Her kommer du tæt på dine undervisere. Det giver god læring og et trygt undervisningsmiljø.

Som studerende kommer du også tæt på professionelle i det grønne erhverv. Både når vi har gæsteundervisere, men også når du kommer i praktik og i projektsamarbejder med virksomheder i den grønne branche.

Uddannelsens opbygning

Første år

Andet år

Tredje år

Fjerde år

Blok 1 Landskabsarkitektur og planlægning (B) Specialisering:
Klimatilpasning og grøn teknologi (A) eller Urbane Beplantninger (C)
Blok 2 Projektstyring (B)
Blok 3 Strategisk ledelse og kommunikation (A + C) (mulighed for Strategisk ledelse og kommunikation på 3. år og Praktik B på 4. år)
Blok 4 Bacheloropgave

   Obligatoriske kurser
   Specialisering
   Valgfrie kurser

Specialisering

På fjerde år vælger du, hvad du gerne vil specialisere dig i på uddannelsen: 
  • Klimatilpasning og grøn teknologi: Her lærer du fx at kunne håndtere de problemer, som de øgede mængder af vand giver i vores byer. Du lærer at beregne vandmængder og vandvolumener, og du bliver i stand til at finde løsninger, der både fungerer teknisk og i forhold til de rekreative værdier i byens natur.
  • Urbane beplantninger: Her specialiserer du dig i planteanvendelse og drift af byens grønne områder. Netop byens grønne elementer er centrale elementer for æstetik, byens natur, rekreation og sundhed. Du lærer at etablere og drifte sommerblomster, staudebeplantninger, buske, levende hegn og bytræer.

Begge specialiseringer løber hen over blok 1 og blok 2.

Danmarks fedeste klasselokale?

Med naturen lige uden for døren er der kort vej fra forelæsning til praksis, når du lærer om jord, planter og vand. Vi er også tit på ekskursioner, for eksempel for at opleve, hvordan man kan gøre byer grønnere. Kom med på Janes undervisning:

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.