Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Hopi > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Tre af de fire uddannelsesår på Have- og parkingeniøruddannelsen foregår primært på Skovskolen i Nødebo, beliggende i Grib Skov ved Esrum Sø nord for Hillerød. Dog vil to ugers undervisning (blok 1 på første år) blive gennemført på Roskilde Tekniske Skole.

Undervisningen er en blanding af teoretisk klasseundervisning, øvelser primært i det nordsjællandske område, projektarbejder og ekskursioner. Du vil blive undervist af undervisere fra Skov & Landskab og Akademiet for grønne uddannelser, Vilvorde. Derudover vil du møde erhvervsfolk fra bran­chen som foredragsholdere, timelærere, projektvejledere, censorer mv.

På Skovskolen er der tradition for tætte relationer mellem studerende, personale og erhvervsliv, hvilket giver et godt studiemiljø og mange muligheder for praktikophold eller projektsamarbejder med virksomheder og organisa­tioner, som kan give dig smagsprøver på "det virkelige liv".

Du udvikler din faglige, teoretiske profil indenfor emneområderne ”Ledelse og økonomi”, ”Teknik og design” og ”Planter og deres vækstforhold”. I det obligatoriske trekvart-årige praktikforløb, som kan deles i to praktikophold, oplever du pulsen i en virksomhed, oftest som assistent for en ledende medarbejder. Under praktikforløbet bliver du udfordret på din viden, og du får en praktisk erfaring, som er vigtig i din senere jobsøgning.

Praktikken foregår i en offentlig eller pri­vat virksomhed inden for have- og parkområdet. Du kan i samråd med Skovskolen vælge enten et dansk eller et interna­tionalt praktiksted.

Uddannelsens opbygning

 

 

 

År 4 Blok 1 Landskabsarkitektur og planlægning (B) Valgblok II (specialisering)
Klimatilpasning og grøn teknologi (A) eller Urbane Beplantninger (C)
Blok 2 Projektstyring (B)
Blok 3 Strategisk ledelse og kommunikation (A + C) (mulighed for Strategisk ledelse og kommunikation på 3. år og Praktik B på 4. år)
Blok 4 Bacheloropgave

 

   Obligatorisk kursus
   Begrænset valgfrit kursus
   Valgfrit kursus
   Praktik

 

En blok er normeret til 15 point, 9 uger. Alle kurser og praktikforløb er obligatoriske for uddannelsen.

Valgblok I

I denne valgblok er der mange kombinationsmuligheder. Du kan enten deltage i Skovskolens sommerkurser/kurser i blok 4 eller deltage i godkendte kurser på andre ind- og udenlandske universiteter eller kombinere ovennævnte med skrivning af en eller flere pointopgaver eller skrive et virksomhedsprojekt i din praktikvirksomhed og på den måde forlænge praktikperioden.

Valgblok II

I denne valgblok kan du vælge mellem to specialiseringer inden for enten klimatilpasning eller urbane beplantninger.

De to specialiseringer er:

”Klimatilpasning og grøn teknologi”, hvor du specialiserer dig i at kunne håndtere de problemer, som de øgede mængder af vand giver i vores byer. Du lærer at beregne vandmængder og vandvolumener, og du bliver i stand til at finde løsninger, der både fungerer teknisk og i forhold til de rekreative værdier i byens natur.

”Urbane beplantninger”, hvor du specialiserer dig i planteanvendelse og drift af byens grønne områder. Netop byens grønne elementer er centrale elementer for æstetik, byens natur, rekreation og sundhed. Du lærer at etablere og drifte sommerblomster, staudebeplantninger, buske, levende hegn og bytræer. Det vil sige alt, der har med planter og plantevækst at gøre.

Logoer

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.