Bachelorprojekt

En have- og parkingeniør skal kunne løse konkrete drifts- og planlægningsorienterede problemer og opgaver stillet af private ejere, konsulenter, virksomheder eller offentlige forvaltninger.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt, som også danner baggrund for endelig eksamen. I projektet skal du arbejde med en problemstilling, som svarer til, hvad du kan komme til at møde som færdiguddannet have- og parkingeniør.

Din egen profil

Hvordan din profil som have- og parkingeniør bliver, afhænger af, hvilke fag du vælger, og hvordan du vælger at tilrettelægge praktikken, opgaverne og feltarbejdet m.m.

Bachelorprojektet er også med til at skærpe din profil som have- og parkingeniør. Mange lægger vægt på at få en stor bredde i deres profil og vælger at favne bredt inden for forvaltning af byens grønne områder Andre vælger at få en stærk profil indenfor klimatilpasning, planteanvendelse, parkdrift eller forvaltning af bynatur.

Det er dit valg, hvordan du kombinerer fagene, hvordan du vægter indholdet i dit studie - og om du vil målrette det direkte mod en bestemt jobfunktion, eller om du foretrækker at holde mange muligheder åbne.

3 logoer af Zealand, Roskilde Tekniske Skole og Københavns Universitet

Have- og parkingeniøruddannelsen udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Skovskolen) på Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.