Temadag: Sundheden i egebevoksninger kan svigte på lerjord i fladt terræn – hvad gør man, hvis skaderne rammer? – Københavns Universitet

IGN > kalender > 2017 > Temadag: Sundheden i e...

Temadag: Sundheden i egebevoksninger kan svigte på lerjord i fladt terræn – hvad gør man, hvis skaderne rammer?

Sted

Start på P-pladsen i krydset Vemmetoftevej/Klostervej i Vemmetofte. Eftermiddagen slutter i grundvandsforsøget i Ganneskov, Bregentved distrikt ved Karise. Kør så vidt muligt sammen ved fx at sætte overskydende biler i Karise eller Vemmetofte.

Tilmelding

Senest onsdag den 13. september til ica@ign.ku.dk

IGN ved forsker Ingeborg Callesen og seniorrådgiver Iben M. Thomsen indbyder til temadag om egesundhed. Emnet er tilpasning af driften under ændrede nedbørsforhold. Eftermiddagen slutter i grundvandsforsøget i Ganneskov, Bregentved distrikt ved Karise.

Det er velkendt, at der har været både meget tørre og meget våde år i de sidste 20 år. Men er udsving i nedbøren hele forklaringen på sundhedsproblemerne på Midt- og Sydsjælland – og hvor ekstremt har det egentlig været i årene 2013-2016? Hvad er karakteristisk for lokaliteter med syge henholdsvis sunde bevoksninger? I forbindelse med temadagen offentliggøres en rapport over forskningsprojektet på www.ign.ku.dk.

Der er kaffe og kage undervejs, og arrangementet er gratis. Projektet er finansieret af ordningen Praksisnære Forsøg.