Naturforvaltningkonferencen 2018

Dato

27. sep. 2018

Sted

Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter

Pris

kr. 1350.-. Prisen er ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist

21. sep. 2018

Evidensbaseret naturforvaltning der går på tværs af landskabet

Der er stort fokus på, hvordan vi forvalter naturen og ikke mindst hvem, der gør det. Naturgenopretning, naturpleje, drift på naturarealer, brugere af naturarealer – alt bringes igen og igen til diskussion, fordi den plads, der er til rådighed, gør det svært at prioritere ét formål frem for et andet. Vi tager afsæt i praksis og vil have fokus på forvalterens kompetencer i relation til fremtidens naturforvaltning.

Varighed

1 dag

Faglig ansvarlig

Louise Roum, loro@ign.ku.dk.

Kontakt

Har du praktiske spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at skrive til SL-arrangementer@ign.ku.dk. For telefonisk henvendelse kontakt Anne Nysted, tlf. 35 33 16 23 eller Britt Majgaard, tlf. 35 33 17 69.