Symposium: City of Wellbeing: Arkitektur og bymiljøer, der fremmer det gode liv

Forskernetværket APEN, som IGN deltager i, arrangerer sammen med Kunstakademiets Arkitektskole symposiet The City of Wellbeing, der undersøger relationen mellem arkitektur, bymiljøer og det gode liv.

Med afsæt i et bredt sundhedsbegreb vil symposiets præsentationer kredse om tendenser i byens rum, der henholdsvis fremmer og hindrer fysisk og social aktivitet. Der vil være oplæg fra både  danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter med eksempler på, hvordan bymiljøer kan understøtte det gode liv i byen.

Under titlen ”Move the Neighborhood – with Children.”  præsenterer de tre IGN-forskere Bettina Lamm, Anne Wagner og Laura Winge forskningsprojektet Bevæg Byen, hvor de sammen med elever fra Ellebjerg Skole har designet og bygget et uderum til Sydhavnen.  Målet har været gennem praksis at udvikle og afprøve metoder til co-design af uderum og teste, hvordan børn kan få en stemme i udviklingen af byens rum.

Se programmet for symposiet