Symposium: City of Wellbeing – Københavns Universitet

IGN > kalender > 2018 > Symposium: City of Wel...

Symposium: City of Wellbeing

IGN deltager ved symposiet The City of Wellbeing som afholdes af Kunstakademiets Arkitektskole. Her vil  Bettina Lamm, Anne Wagner og Laura Winge holde oplæge med titlen: ”Move the neighborhood – with children.” 

Symposiet vil pege enkelte tendenser ud, der fremmer eller hindrer fysisk som social aktivitet i byrummet. Herefter er det symposiets hensigt at spore deres effekt på rummet i den moderne by og inspirere med eksempler, der fremmer det gode liv og mulighederne heri på tværs af igangværende forskning, udviklingsprojekter og praksis.

Se programmet for symposiet