Design af sundhedsfremmende og tilgængelig natur

Foto: Gaochao Zhang

Vi ønsker at øge forståelsen af begreber som ”tilgængelighed” og ”universelt design”. Sammen med oplægsholdere og deltagere diskuteres de problematikker, der kan opstå imellem hensigt, anbefalinger og faktiske forhold.

Vi vil desuden forsøge at komme nærmere de gode landskabsarkitektoniske løsninger, der på naturens betingelser tilgodeser både det praktiske og æstetiske samt giver rige oplevelser.

Vi håber, du har tid og lyst til at deltage.

Se program og tilmelding

OBS! Fra kl. 13.15 er der mulighed for at deltage i en åben workshop, hvor vi går rundt og ser på de aktuelle forhold i Move Green Lab og diskuterer mulighederne for området.