Byerne og det stigende havvand

Det er med stor glæde, at vi inviterer til endnu et webinar i rækken af webinarer, der fokuserer på byer og stigende havvand. Fra forskellige perspektiver og baseret på såvel dansk som udenlandsk forskning og erfaringer adresserer webinarerne muligheder og udfordringer.

Sprog: Dansk.

Platform: Zoom. Link bliver sendt via mail før webinaret.

Tilmelding: online på science.nemtilmeld.dk/1029/ (Senest 6. december kl 12.00)

Det er gratis at deltage.

Om Kirsten Halsnæs
Professor I klima og økonomi på DTU og har ledet udviklingen af en økonomisk model, som nu anvendes af en lang række kommuner til vurdering af skaderne ved oversvømmelser fra stormflod ved kysterne.

På webinaret præsenteres en række metoder, som kan anvendes til at vurdere, hvordan klimatilpasning til imødegåelse af oversvømmelser fra havet kan spille sammen med en bredere dagsorden for byudvikling i kystområder, og hvor både overordnede værdier for byudvikling og behovet for imødegåelse af skader ved oversvømmelser tilgodeses. Både økonomiske og særlige værdier i bymiljøet knyttet til kultur, arkitektur, natur og byliv vil her blive behandlet, og vi vil her både benytte os af kvantitative målestokke og mere kvalitative værdimæssige beskrivelser.

Læs mere i rapporten: Klimatilpasning til oversvømmelser fra havet i byer - gennemgang af metoder til vurdering af økonomi, kulturelle værdier, arkitektur, byliv og natur.