Temadag for fagfolk i Terapihaven Nacadia

Terapihaven NacadiaTemadagen er for dig med en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund og interesse for at bruge naturen eller en terapihave til naturbaseret terapi og rehabilitering. Forskere fra forskergruppen for natur, sundhed og design står for oplæg m.m.

Dagen byder bl.a. på tre workshops

1. Introduktion til terapihaven: Overvejelser om havens tilblivelse og den forskning, der danner baggrund for havens evidensbaserede design.

2. Eksempler på naturbaseret terapi ift. behandling af stressrelaterede sygdomme.

3. Naturbaseret rehabilitering, som indeholder eksempler på træning i naturen.

Program

12.30 Haven åbner

13.00-13.30 Velkomst og introduktion til dagen

13.30-13.45 Introduktion til workshop-programmet og inddeling i grupper

13.50-14.20 Workshop, runde 1

14.25-14.55 Workshop, runde 2

15.00-15.30 Workshop, runde 3

(Hver workshop varer 30 minutter med 5 minutters pause til rotation).

15.45-16.10 Igangværende og kommende forskningsprojekter og præsentation af specialisering i naturbaseret terapi på Videreuddannelsen Master i landskab og planlægning

16.10-16.30 Haven på egen hånd og mulighed for at netværke

Vi glæder os til at tage i mod jer!

Mange hilsener

Dorthe Varning Poulsen (fysioterapeut, ph.d., lektor og studieleder) og Henriette Busk (fysioterapeut, adjunkt og ph.d.-studerende)

Praktiske oplysninger

Pris pr. deltager: 175 kr. inkl. frugt, vand og kage

Tilmelding er nødvendig på Tilmeld dig på Nemtilmeld

HUSK: Lag-på-lag påklædning med mulighed for at bevæge sig er at foretrække, da de tre workshops bygger på aktiv deltagelse med naturen og årstiden for øje.

Om Terapihaven Nacadia

Terapihaven Nacadia ligger i Arboretet i Hørsholm og er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Terapihaven er normalt lukket for offentligheden, men nu har fagfolk med en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund mulighed for at se Nacadia og blive klogere på den forskning, vi udfører.

Nacadia er anlagt på baggrund af evidensbaseret viden om sammenhæng mellem natur og menneskers sundhed og fungerer som laboratorium for Forskergruppen for natur, sundhed og design. Vores forskning fokuserer på at udvikle og afprøve programmer og aktiviteter inden for naturbaseret terapi og rehabilitering. Vi arbejder f.eks. med stressrelaterede lidelser, spiseforstyrrelser, fysiske funktionsnedsættelser og følger efter kræftsygdom.

Arboretet rummer også Helseskoven Helseskoven Octovia og en samling af sjældne arter af træer og buske, der bl.a. bruges til undervisning i landskabsarkitektur.