8. april 2013

International Verdenskongres om teak udnævner 2013 til teaktræets år

En verdenskongres i Thailand samlede for nylig flere internationale organisationer og eksperter for at drøfte træarten teak. Drøftelserne gik fra dyrkningsforhold blandt småbønder i bl.a. Indonesien til langsigtede investeringer i Asien og Latinamerika. Blandt konklusionerne var, at der er et særligt behov for at sikre og udvikle de genetiske ressourcer af teak. Forskere fra Københavns Universitet deltager i arbejdet.

Verdenskongressen i Thailand samlede før påsken 2013 eksperter fra 34 lande og flere internationale organisationer (FAO, ITTO, IUFRO og ICRAF) for at drøfte træarten teak og dens fremtid. På konferencen deltog bl.a. professor Erik Dahl Kjær fra Københavns Universitet, som præsenterede resultater af de seneste års genetiske studier af teak.

Foto: Ole Kim Hansen

Kvalitets-teaktræ en mangelvare
Teak (Tectona grandis) gror naturligt i dele af Burma, Thailand og Indien, og de fleste her-hjemme kender træet fra møbler og skibsdæk. Men der er ikke megen intakt naturskov med teak tilbage, og der er behov for et særligt fokus og en ekstra indsats for at styrke træets udbredelse, dyrkning og genetiske udvikling.

Thailand, som tidligere leverede teaktræ til mange møbler i danske hjem, importerer f.eks. mere teaktræ end de eksporterer, og det samme gælder Indien. Især kvalitetsteaktræ er en mangelvare, som handles til høje priser. Teak er derfor blevet en af verdens mest værdifulde plantagetræarter og dyrkes i både Asien, Afrika og Latinamerika under forhold der spænder fra dyrkning blandt småbønder i Indonesien og andre udviklingslande til langsigtede investeringer af vestlige pensionsformuer i større skala i Asien og Latinamerika.

Der er mange muligheder for at øge produktionen af værdifuldt kvalitetsteak fra verdens plantager, men også en del udfordringer, og her kan forskningen hjælpe.

Danske eksperter bidrager
Danmark og Københavns Universitet har en særlig ekspertise på dette felt gennem bl.a. det tidligere Danida Forest Seed Centre der i slutningen af 70’erne koordinerede et stort international samarbejde omkring afprøvning af frøkilder fra teak på tværs af lande og kontinenter. Samarbejdet mellem Danida og Thailand om bevaring og udvikling af de genetiske ressourcer i teak går endnu længere tilbage.

Samarbejdet lever videre gennem et internationalt netværk, TEAKNET, der har sekretariat i Indien, og som har forskningsgruppeleder Lars Graudal fra Københavns Universitet som formand.

Verdenskongressen var den 9. internationale teakkongres siden TEAKNET blev etableret i begyndelsen af 1990’erne. Næste kongres forventes at blive afholdt i 2015.

World Teak Conference 2013: www.worldteak2013.org, TEAKNET:  www.teaknet.org