16. oktober 2013

Åbent universitet om klimatilpasning 23. oktober

Åbent universitet

En unik mulighed for erfaringsudveksling opstår, når planlæggere, praktiske aktører og studerende i fællesskab diskuterer grønne løsninger i byerne. Det sker på temadagen ’klimatilpasning og planlægning’ onsdag den 23. oktober på Skovskolen, Københavns Universitet.

På temadagen vil to kommuner give praktiske eksempler på proces og løsninger vedrørende klimatilpasning i deres grønne byrum.

Dagen er tilrettelagt som åbent universitet, dvs. at selvom programmet er en del af undervisningen på de grønne ingeniøruddannelser, er eksterne deltagere mere end velkomne.

”Det at indgå i et netværk på tværs med andre erhvervsfolk og de studerende oplever vi, kan sætte kommunernes udfordringer i et andet perspektiv.” Det siger Susanne Ogstrup, studieleder for uddannelserne til have- og parkingeniør og skov- og landskabsingeniør.

Tid til debat

Efter indlæggene fra de to kommuner vil deltagerne bliver blandet og delt op til diskussion og erfaringsudveksling. Samme koncept blev med stor succes gennemført på den første temadag d. 9. oktober. Dorte Lindholdt, arkitekt i Hvidovre kommune, deltog og var meget begejstret for debatten.

”Ud over gode og vedkommende oplægsholdere var det meget givende med gruppedebatten. Vi kom ud over tal og teorier, og det, at deltagerne havde forskellige indgangsvinkler, inspirerede og udfordrede mig som ’praktiker’. Fordi vi havde så god tid til at tale sammen, fæstnede dagens emne og input sig mere, end hvis vi blot havde hørt et par oplæg.”

Skrevet af kommunikationskonsulent Anette Ketler, ketler@life.ku.dk