4. november 2013

Ædelgran truet af svamp og bille

Skadevoldere i ædelgran

To nye skadevoldere hærger ædelgran i Danmark og kan blive et dyrt bekendtskab. Den ene er ædelgrankræft, en svampesygdom som først og fremmest har ramt produktionen af juletræer og klippegrønt. Den anden er ædelgranbarkbille, et insekt der har potentiale til at blive et alvorligt problem i klippegrønt og skove. Ekspertenes råd til uheldige træejere er at fjerne træer, der er angrebet.

Frugtlegemer på nobilis Venche

En ulykke kommer sjældent alene. Knap har danske juletræsproducenter og skovdyrkere stiftet bekendtskab med Neonectria neomacrospora eller ædelgrankræft, før de bliver konfronteret med noget -måske - endnu værre: Cryphalus piceae eller ædelgranbarkbille.

Både svamp og bille er kendte syd for grænsen i bl.a. Tyskland, men først da svampesygdommen blussede op i Norge i 2008 og blev til en epidemi i Danmark fra 2011, kom der for alvor fokus på problemet. I foråret 2013 stod klart for blandt andre Iben M. Thomsen, ekspert i svampesygdomme fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, at nordmannsgran, det foretrukne juletræ i Europa, havde omfattende skader på grund af svampen. Konsekvensen for de hårdest ramte dyrkere af juletræer er tab i millionklassen. Iben M. Thomsen siger:

”Sygdommen har udviklet sig ganske voldsomt, siden vi blev opmærksomme på den i 2011. I år har jeg fået utallige henvendelser, og når jeg tager rundt i landet, kan jeg se syge ædelgraner alle vegne. Ikke kun i juletræer, men også i skove, hegn og haver. De våde somre i 2007 og 2011 kan være noget af forklaringen på, at det har bredt sig så hurtigt, men vi mangler stadig viden om svampen og samspillet med andre faktorer.”

Én af de faktorer er Iben Thomsens kollega, seniorforsker og insektekspert Hans Peter Ravn, blevet opmærksom på. Det har nemlig vist sig, at der udover ædelgrankræft også er tale om en barkbille, som ikke er fundet i Danmark før. Ædelgranbarkbille (Cryphalus piceae) har allerede medført fældning af en del hårdt angrebne bevoksninger i Midtjylland, men insekteksperten ved endnu ikke, hvor alvorlig situationen er:

”Foreløbig ved vi, at barkbillen findes på Sjælland, Fyn og i centrale dele af Jylland, men vi kender kun lidt til problemets omfang. Vi ved f.eks. ikke om ædelgranbarkbillen også kan angribe andre arter end nobilis og ædelgran, sådan som det er tilfældet i bl.a. Tyskland.”

Uanset om ædelgranerne er angrebet af svamp eller barkbille eller begge dele, har de to eksperter fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning det samme råd til træejerne: Tydeligt syge træer skal fjernes, for de bliver aldrig pæne igen, og de smitter nabotræerne. Hvis der kun er lidt døde skud her og der, kan man nøjes med at beskære træet og håbe på, at det ikke udvikler sig. Det syge materiale bør brændes, og hvis man har mange angrebne træer, er det bedste at sætte en flismaskine på og få kørt flisen til forbrænding.

Skrevet af kommunikationskonsulent Karen Sejr, ksp@life.ku.dk, tlf. 3533 1784 / 3034 8285.