23. august 2013

Forskere opdager træer med genetisk modstandskraft mod aggressiv svampesygdom i ask

Ph.d. forsvar og konference

Biolog Lea Vig Mckinney præsenterer de nye resultater i sin phd. afhandling d. 3. september på Københavns Universitet. Efterfølgende vil emnet også blive diskuteret på konferencen: Fraxinus dieback in Europe, som afholdes i Malmø d. 3.-6. september.

Lea Vig McKinneyAsketoptørre er navnet på den alvorlige svampesygdom, som har hærget de Europæiske asketræer siden den først blev observeret i Polen midt i 1990’erne. Sygdommen kom til Danmark kort efter årtusindeskiftet, og har allerede gjort stor skade på de danske askeskove. I danske skove er man stort set holdt op med at plante asketræer og udsigten for træartens fremtid i skove, byer og landskaber er dyster over hele Europa.

Selektion kan lede til sundere asketræer i fremtiden

Forskere på Købenavns Universitet har, som nogle af de første, arbejdet målrettet med at undersøge, om der findes enkelte træer med en naturlig genetisk modstandskraft mod svampesygdommen. Baseret på observationer af flere tusinde asketræer siden 2007 er det lykkedes forskerne at fastlægge graden af genetisk variation og arvelighed af modstandskraft mod sygdommen. Forskerne har fundet at en lav andel af asketræerne udviser en høj grad af modstandskraft og forbliver sunde mens hovedparten af omkringstående asketræer skades voldsomt af svampeangrebet. Ved at undersøge grupper af halvsøskende (afkom fra samme modertræ) har de desuden vist, at evnen til at modstå svampe angrebet, ser ud til at nedarves fra forældre til afkom på en effektiv måde. Det åbner mulighed for at forædle sig frem til sunde asketræer i fremtiden. Samtidig peger det på, at naturlig selektion til fordel for de få sunde træer i skovene og landskabet, med tiden kan lede til sundere asketræer i naturlige bestande.

Stor international interesse

Resultaterne har vakt international interesse, fordi sygdommen er et stort problem over hele Europa. Forskningen er især udført af biolog Lea Vig McKinney fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, som 3/9 2013 forsvarer sin phd. afhandling på Københavns Universitet om emnet. I dagene efter fremlægges og diskuteres resultaterne desuden på en international konference i Malmø, hvor forskere fra hele Europa er samlet for at drøfte nye resultater fra forskning i sygdommen.