4. april 2013

Medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

Professor i geofysik, Hans Thybo,

Sektion for Geologi (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) er blevet indvalgt som et af de 188 medlemmer af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi. Akademiet er en forskningspolitisk organisation, som har til formål at fremme dansk naturvidenskabelig forskning og at øge forståelsen mellem forskere og det øvrige samfund.

Hans Thybo

Professor i geofysik, Hans Thybo

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi (DNA) blev oprettet i 1982 af en kreds af aktive forskere ved universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner over hele landet. Akademiets formål er at fremme dansk naturvidenskabelig forskning og udbrede forståelsen for samspillet mellem naturvidenskab og samfund, herunder ikke mindst til gavn for erhvervslivet. Akademiet har 188 medlemmer, som i vid udstrækning repræsenterer de naturvidenskabelige forskningsaktiviteter i Danmark.

Hans Thybo er chefredaktør for tidsskriftet Tectonophysics og har i en årrække virket for opbygningen af for European Geosciences Union, bl.a. som generalsekretær. Han er dansk delegat til International Council for Science (ICSU) og medlem af council for International Lithosphere Programme (ILP). Han har netop afsluttet seks års medlemsskab af FNU (Det Frie Forskningsråd| Natur og Univers) og er medlem af en række internationale komiteer, bl.a. bedømmelsespaneler ved National Science Foundation, USA (NSF) og International Continental Scientific Drilling Program (ICDP).

Hans Thybo er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, hvor han er vicepræsident, Det Norske Videnskabernes Selskab, Royal Astronomical Society, London, det europæiske videnskabsakademi "Academia Europaea", og nu altså også af Danmarks Naturvidenskabelige Akadem.