6. december 2013

Endnu en storm med stormfald i skovene

Stormfald

Endnu en gang stiller Skov & Landskab viden om stormfald til rådighed. Der er især fokus på driftsteknik og skovdyrkning.

Den 5. og 6. december 2013 blev Danmark igen ramt af en kraftig storm. Det er kun godt en måned efter den seneste storm den 28. oktober. Den seneste storm, Bodil, var måske ikke var så kraftig som stormen den 28. oktober (Allan), men til gengæld var den væsentlig mere langvarig. Der er meldt om skader på infrastruktur, bygninger, og der er også væltet mange træer. Vi kender endnu ikke omfanget af skaderne på de danske skove, men der er givetvis sket stormfald rundt omkring i de allerede ramte skove.

Skov & Landskab var i 2000-2004 med i et stort internationalt projekt om oparbejdning af stormfald og opbevaring af det stormfældede træ. Den sammenfattende rapport kan findes her: Technical guide on harvesting and conservation of storm and damaged timber.

Andre projekter har set på den store betydning af dødt ved for biodiversitet i skove samt risikoen for opformering af skadelige insekter i stormfældet træ.

Videnblade om stormfald
Der er også udgivet en række Videnblade om oparbejdning af stormfald, om sikkerhed, opbevaring af stormfældet træ og dødt ved i skove. Find informationen på Videntjenestens hjemmeside, hvor vi har samlet Videnblade, artikler og rapporter om stormfald: Stormberedskab for skove.

Om Videntjenesten
Videntjenesten.dk præsenterer forskere løbende Videnblade og anden viden om den nyeste forskning og udvikling på skov- og landskabsområdet samt svarer på spørgsmål. Videntjenestens Videnblade er en del af abonnementsordningen, men vi har valgt at stille alle Videnblade om stormfald gratis til rådighed i denne situation.