18. december 2012

Fellow of Geological Society of America

Lektor i geofysik, dr. scient. Irina Artemieva, sektion for Geologi (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) er blevet udnævnt til Fellow of Geological Society of America for “innovative geofysiske tolkninger af termisk, strukturel og kemisk heterogenitet og udvikling af den kontinentale litosfære”.

Lektor i geofysik, dr. scient. Irina Artemieva

Lektor i geofysik,
dr. scient. Irina Artemieva

Irina Artemieva er den første ansatte ved en dansk forskningsinstitution, der opnår denne ære. Irina Artemieva cementerede for nylig sin anseelse som den ledende autoritet i forskning i litosfærens udvikling gennem udgivelsen af bogen " The lithosphere - An Interdisciplinary Approach" på det ansete forlag Cambridge University Press. Bogen har et multidisciplinært indhold, som omfatter geofysiske, geokemiske og petrologiske aspekter og anvendes allerede i undervisningen ved en række universiteter in USA, Canada and Europa, bl.a. i kurset "The evolving lithosphere" ved IGG.

Irina Artemieva er lektor i geofysik ved Københavns Universitet. Hun er kandidat i Fysik fra Lomonosov Moscow State Universitet, ph.d. fra Institut for Jordens Fysik i Moskva, og dr.scient. fra Københavns Universitet. Hun har forsket ved det Russiske Videnskabsakademi og universiteterne i Uppsala og Strasbourg, samt gennem en årrække ved USA's geologiske undersøgelser i Menlo Park, Californien. Hun var videnskabelig koordinator for det pan-europæiske EUROPROBE program under European Science Foundation og International Lithosphere programme i perioden 1999-2001. Dr. Artemieva er medlem af Academia Europaea, "Fellow of Royal Astronomical Society, London" og nu også Fellow of Geological Society of America.