23. august 2013

Landets første master i masterkurser i friluftsliv

Masterkurser i friluftsliv

I august 2013 kunne lærer og naturfaglig konsulent Majbritt Keinicke glæde sig over, at hun er den første i landet, der har gennemført en forskningsbaseret efteruddannelse sammensat af masterkurser i friluftsliv. Majbritt Keinickes afgangsprojekt handler om udeskole i et bymiljø.

Majbrit KeinickeI forlængelse af et større fokus på friluftsliv som middel til bedre folkesundhed, så uddannelsen Masterkurser i friluftsliv for tre år siden dagens lys. Uddannelsen er udbudt af Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Nu er den første master udklækket. Lærer og naturfaglig konsulent Majbrit Keinicke blev onsdag eksamineret i sit afgangsprojekt om udeskole. Det er et projekt, der lægger fint i tråd med uddannelsens baggrund, siger studieleder Erik Mygind.

”Brug af naturen som lærings- og aktivitetsrum er øget, og der er stor interesse for at styrke befolkningens sundhed via brug af friluftsliv. Vi har imidlertid manglet fagpersoner, der også har en akademisk og forskningsmæssig baggrund. Personer, som får indsigt i problemstillinger vedrørende de sundhedsmæssige potentialer, naturen rummer.”

Mere bevægelse på byskolerne

Om sit valg af afgangsprojekt siger Majbrit Keinicke:
”I mit arbejde har jeg i faget idræt konstateret en vægtøgning samtidig med en nedadgående kondition hos mange elever. Flere undersøgelser viser samtidig, at børn i højere grad end tidligere oplever naturen på 2. hånd, som TV, computer ol.”

Majbrit Keinicke har i sit projekt fulgt to skoleklasser på en skole på Frederiksberg, der i forvejen eksperimenterer med udeskole. Projektets konklusion understøtter tidligere studier af udeskoler i den ’almindelige’ natur, nemlig at børn – i særdeleshed drengene - får bevæget sig mere, når undervisningen foregår uden for klasseværelset.

Masterkurser i friluftsliv er en forskningsbaseret efteruddannelse for fagpersoner, der til daglig arbejder med sundhed, rekreation, idræt, friluftsliv eller turisme. Uddannelsen giver dybtgående viden om, hvordan natur og grønne områder styrker helbred, indlæring og sociale kompetencer.

 

Skrevet af kommunikationskonsulent Anette Ketler, ketler@life.ku.dk