13. december 2012

Forskning i udvikling af byrum

Klokkergårdens Fritidscenter på Bispebjerg i KøbenhavnInternationalt forskningsprojekt på Københavns Universitet tester, hvordan man kan omdanne byens restarealer til nye gode uderum.

Det gælder bl.a. Klokkergårdens Fritidscenter på Bispebjerg i København, hvor forskere sammen med fritidscentrets brugere – de unge – har skabt et nyt grønt uderum. Uderummet indvies den 19. december.

Klokkergårdens Fritidscenter i Københavns Nordvestkvarter får nyt udeareal. Det er skabt af de unge og er en del af et internationalt forskningsprojekt: SEEDS, der har til formål at afprøve midlertidig brug af byens restområder.

Forskning i gode uderum

Det nye udeareal er omdrejningspunktet i projektets første danske case. Her har de unge brugere i løbet af efteråret skabt et udeareal sammen med forskerne på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Om Smedetoften siger Bettina Lamm, der er hovedkoordinator på SEEDS projektet og er med til at gennemføre de danske ”forsøg”:

”Gode uderum er en mangelvare i Nordvestkvarteret i København, og ved at inddrage de unge i etableringsfasen, håber vi at opnå et større medejerskab. Vi har haft de unge med helt fra starten. De er kommet med deres ideer til stedet, og de har bygget plantekasser, tømret bænke og tegnet med mosgraffiti. Det træ vi har brugt på stedet har nogle af de unge endda også været med ude og fælde på Skovskolen i Nødebo.”

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet følger projekterne hos de øvrige partnere i det internationale SEEDS netværk. Herudover arbejder forskerne med egne cases herunder Klokkergårdens fritidscenter, Urban Play samt udvikling af nye steder og urbane haver i København.

Internationalt forskningsprojekt

SEEDS står for Stimulating Enterprising Environments for Development and Sustainability. Det overordnede mål er at afprøve midlertidig brug af byens restområder som en vej til bæredygtig, arkitektonisk, social og økonomisk styrkelse af urbane områder. Projektet er baseret på en række cases i seks lande. Erfaringsindsamlingen skal munde ud i en række anbefalinger på EU niveau omkring omdannelsesstrategier samt håndtering af overskudsområder. SEEDS projektet er igangsat i 2012 og forløber over de næste 3 år.

Bettina Lamm, der også er landskabsarkitekt, lektor og forsker ved Københavns Universitet fortsætter:

”Vi vil undersøge, hvordan man kan skabe fysisk forbedring af uderum, ejerskab og social innovation gennem små midlertidige projekter. Midlertidige arealanvendelser og kulturelle strategier for omdannelse af byområder har stor opmærksomhed i disse år, men vi mangler en forskningsmæssig kortlægning og afprøvning. Nu skal vi undersøge, hvad der virker – og det gør vi med SEEDS-projektet og f.eks. Klokkergårdens Fritidscenter.”