30. juli 2013

Stort behov for grønne ingeniører til byerne - få ledige studiepladser

Grønne ingeniører

Uddannelsen som have- og parkingeniør er ny. Alligevel er den faglige interesse stor. Erhvervet efterspørger ingeniørkompetence, der kan designe og udvikle byernes grønne rum, og som bl.a. kan mindske generne fra klimaforandringer.

Jobgaranti kan ingen give, men noget tyder på, at studerende ved den nye have- og parkingeniøruddannelse ikke skal se langt efter job, når studiet er slut. Allerede i løbet af de første år har de grønne erhverv vist stor interesse, og der er flere praktikpladser end studerende.

Den grønne ingeniøruddannelse, der udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og Københavns Universitet, har få ledige studiepladser til studiestart i september 2013. Den er den eneste i Danmark, hvor man bliver specialist i ledelse af byens grønne område, og hvor man lærer at tænke byens grønne arealer ind som middel til at mindske gener fra klimaforandringer som fx skybrud. Den er en af de få uddannelser, hvor både de dygtigste forskere på området og erfarne praktikere underviser i fællesskab. Det giver et fagligt niveau, der rummer både solide akademiske og erhvervsmæssige kundskaber.

Efterspurgt længe

Det er en mangeårig efterspørgsel fra bl.a. tekniske forvaltninger i kommunerne, der har fået de tre uddannelsesinstitutioner til sammen at starte den byorienterede, grønne uddannelse.”Det er især ledere i de kommunale teknik- og miljøforvaltninger, statslige styrelser, boligselskaber og i anlægsgartner- og entreprenørfirmaer, der har efterspurgt ledere og naturspecialister med indsigt i byernes arkitektur og kulturhistorie,” siger studieleder Susanne Ogstrup. ”Man har manglet eksperter, der på den ene side kan kombinere viden om natur med kendskab til byens rum og de klimamæssige udfordringer, byerne står overfor. Og på den anden side have det ledelsesmæssige og driftsøkonomiske perspektiv med, når grønne områder skal projekteres og plejes.”

Interesserede i ledige studiepladser kan se mere om studiet, optagelseskrav og ansøgningsskema på www.hopi.dk . Ansøgning skal ske senest 15. august.

Kontakt

For en studiesnak eller en rundvisning på Skovskolen i Nordsjælland (primære studiested) kontakt studievejleder Britt Majgaard, 35331769, brma@life.ku.dk.

Skrevet af kommunikationskonsulent Anette Ketler, ketler@life.ku.dk