20. december 2012

Hæderspris til forsker i bytræer

Palle KristoffersenPalle Kristoffersen, seniorrådgiver ved Skov & Landskab på Københavns Universitet, er blevet tildelt Træplejeprisen 2012 af Dansk Træplejeforening. Det er første gang, prisen går til en forsker. Palle Kristoffersen får prisen for 25 års forskningsindsats i bytræers pleje og vækstforhold.

Træplejeprisen 2012 er sammenfaldende med Dansk Træplejeforening 25 års jubilæum, og prismodtageren Palle Kristoffersen er næsten en selvskrevet kandidat til at modtage prisen.

Han har gennem de sidste 25 år forsket i bytræer, rådgivet om pleje og beskæring af byens træer og skabt opmærksomhed omkring de særlige krav, der stilles til bytræer bl.a. via etableringen af Danmarks eneste arboret for bytræer – Bytræarboretet i Hørsholm.

Dansk Træplejeforenings formand Tage Kansager begrunder tildelingen af Træplejeprisen 2012 med følgende:

"Palle Kristoffersen er ikke bare forsker. Han har fingrene helt nede i substansen. Vi finder ham iklædt kedeldragt og gummistøvler kl. 7 om morgenen. Han har givet os ny værdifuld viden og indsigt – og er med fra start til slut; fra producenterne af træer , planlæggernes arbejde med projektering og drift af de offentlige træer, og til etableringsbeskæring, sundhedskontrol og frem til det tidspunkt, hvor de skal ryddes."

Palle Kristoffersen er også primus motor for Skov & Landskab og Dansk Træplejeforenings årlige Bytræseminar, der hvert år samler omkring 200 parkforvaltere, landskabsarkitekter og træplejere om emner som rodvenlig befæstelser, etableringsbeskæring og kvalitetsstandard for træer. Hans arbejde kendetegnes ved et nært samarbejde med praksis som f.eks. planteskoler, træplejere og landskabsarkitekter.

Palle Kristoffersen har altid vægtet formidling af sin forskning højt – især til praksis. Han er derfor både beæret og stolt over at have modtaget prisen og siger i den forbindelse:

"Jeg håber, at jeg med Dansk Træplejeforenings Træplejepris kan være med til at skabe yderligere opmærksomhed omkring de specielle vilkår, der gælder for dyrkning af træer i byen – og dermed den værdi som velfungerende træplantninger har for byen. Træer i byen kan kun klare sig via en målrettet indsats for at skabe plads og gode vilkår fra alle involverede; bygherrer, planlæggere, planteskoler og træplejere."

Med hæderen som modtager af Træplejeprisen 2012 følger en træskulptur af kunstneren Alle Bo Jensen.